Bird Gard

Lataa sähköinen Bird Gard -esite tästä

Bird Gard torjuu linnut hyödyntämällä niiden alkukantaisia pelkoja ja luonnollisia selviytymisvaistoja. Säänkestävillä hifi-kaiuttimilla toistettavat lajityypillisten hätä- ja hälytyskutsujen digitaalitallenteet sekä lintujen luonnollisten vihollisten äänet saavat linnut vakuuttumaan siitä, että ne ovat uhattuna. Mikroprosessori ohjaa äänten suuntaa, kestoa ja ajoitusta antaen vaikutelman, että vaara on kaikkialla. Pitkälle kehitetty satunnaistamistekniikka estää lintuja tottumasta ääniin. Linnut pysähtyvät kuin seinään ja vaihtavat suuntaa heti tullessaan Bird Gard -järjestelmän alueelle. Bird Gard -tuotteet eivät yritä pelotella lintuja millä tahansa melulla, vaan nämä pitkälle kehitetyt, bioakustista tieteellistä tietoa hyödyntävät elektroniset laitteet aktivoivat lintujen perimään kirjoitetut selviytymisvaistot. Bird Gard karkottaa mm. lokit, hanhet, varikset ja korpit, merimetsot, harakat, pääskyset, haikarat, varpuset ja yli 100 muuta lintulajia.

Suojattavat kohteet:
• veneet ja venesatamat
• laiturit ja mökkiympäristöt
• marjat ja hedelmäpuut
• pelto- ja riviviljelysadot
• meijerit ja karjankasvatus
• elintarvikkeiden jalostus
• rakennukset ja ladot
• lentokentät
• voimalaitokset
• aitaukset ja puutarhat
• kaatopaikat
• ravintoloiden terassit

Seuraava

Esimerkkikohteita

Kohde: Kalasataman venelaiturit, Säkylä
Tilaaja: Säkylän kunta
Ongelma: lokit
Haitta: runsaat lintujen jätökset veneissä ja laiturialueilla
Asennettu laite: Bird Gard Super Pro 4-tie kaiuttimella
Lopputulos: Super Pro on pitänyt lokit kokonaan poissa

Kohde: Mansikka ja pensasmarjaviljelmät, Nauvo
Tilaaja: Tackork marjat ja vihannekset
Ongelma: räkättirastas
Haitta: räkättien mansikoille ja pensasmarjoille aiheuttamat marjatuhot
Asennettu laite: Bird Gard Super Pro 4-tie kaiuttimella ja Bird Gard Pro Plus kolmella erilliskaiuttimella.
Lopputulos: 75% räkäteistä on saatu poistumaan viljelmiltä ja marjatuhot ovat pienentyneet merkittävästi

---

Kohde:Noin 5 hehtaarin mansikkatila, Jääli
Tilaaja: Tapani Siira
Ongelma: räkättirastas
Haitta: räkättirastaiden mansikoille aiheuttamat tuhot, joihin on haettu toimivaa ratkaisua jo lähes 20 vuoden ajan
Asennettu laite: 3 kpl Bird Gard Pro Plus
Lopputulos: Bird Gard -laitteet ovat pitäneet räkätit täydellisesti poissa viljelmältä.


Next

Deer Shield -peurankarkotin

Deer Shield torjuu peurat tehokkaasti mm. viljapelloilta, marjapelloilta, puutarhoista ja lentokentiltä hyödyntämällä eläinten luontaisia vaistoja. Laadukkailla säänkestävillä kaiuttimilla toistettavat hyökkäävien, vihamielisten ja aluettaan puolustavien peurojen näytetallenteet laukaisevat eläimissä pelko- ja pakoreaktion. Peurat siirtyvät nopeasti toiseen paikkaan, jossa ne voivat ruokailla tuntematta itseään uhatuiksi. Deer Shield -peurankarkotin on Bird Gardin 25 vuoden eläinten torjuntajärjestelmiä koskevan tutkimus- ja kehitystyön tulos. Nebraska-Lincoln-yliopisto on osallistunut laajoissa kenttäkokeissa tehokkaaksi osoittautuneen karkottimen kehitystyöhön. Kaikissa Deer Shield -laitteissa käytetään puolijohde-elektroniikkaa ja säänkestävää kotelointia, joiden ansiosta järjestelmä toimii luotettavasti vuosia kaikissa sääolosuhteissa. Soveltuu erinomaisesti kaikkialle, missä peuroista on haittaa, mukaan lukien:

• viljapellot
• lentokentät
• marjapellot
• hedelmätarhat
• viinitilat
• aitaukset ja puutarhat
• kaupallinen maisemointi.

Lataa sähköinen Deer Shield -esite tästä (pdf)

Next